Finnanest vuosikerta 2020

 

Sisällysluettelo 5 • 2020

Teema: Potilasturvallisuus

Näköaloja
Iloinen 20 -luku? Maija Kaukonen
No johan oli vuosi, Eija Junttila
Vuosi vaihtuu, työ jatkuu, Arvi Yli-Hankala

Nyt
Uutisia
In memoriam - Eija Iisalo, Tuula Manner, Arno Vuori, Timo Parvinen
Kuulustelussa, Sinikka Rantala
Koulutuskalenteri, Anna Sepponen-Lavikko

Artikkelit
Aneurysmaattisen lukinkalvonalaisen verenvuodon jälkeinen myöhäisiskemia - vasospasmia vai jotain ihan muuta? Heikki Kiiski
Leikkauspotilaan lämmönhallinta, Sirkka-Liisa Lauronen
Tekoäly päätöksenteon työkaluna ensihoitopalvelussa, Joonas Tamminen, Antti Kallonen, Sanna Hoppu
Työaikakyselyn tulokset, Maija Kaukonen

Teema: Potilasturvallisuus
Esittelyssä potilasturvallisuuden professori Tuija Ikonen, Maija Kaukonen
Potilasturvallisuus ja potilasvahingot anestesiologiassa, Maiju Welling
Tarkistuslistat — uhka ja mahdollisuus, Timo Nyberg
Toimintakortit hätätilanteisiin leikkaussalissa – kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia, Mattias Ebeling
Simulaatio ja potilasturvallisuus, Sami Soljanlahti, Patrik Nyström
Tilannetietoisuus – kiitelty ja kiistelty turvallisuustekijä, Lasse Putko, Jaana Koskela, Patrik Nyström
Kirurgisten tarkistuslistojen hyödyt potilaalle, Marjut Westman

Tutkittua
Leikkauspotilaiden valmennusta ja ilmastotekoja, Tapani Heikkilä, Tuomas Huttunen, Petra Valtonen
Buprenorfiinin yhteisvaikutukset vorikonatsolin ja rifampisiinin kanssa ovat merkittäviä, Mari Fihlman
Oksikodoni soveltuu synnytyksen alkuvaiheen kivun hoitoon, Mari Kinnunen
Tehohoidon jälkeinen kuolleisuus ja elämänlaatu lapsilla, Elina Kyösti

Elämää
Elämää suurempi harrastukseni maastopyöräenduro – kertakokeilulla koukkuun, Niko Laine
Loppusuoralla, Minna Pentti
Viimenen sana

Sisällysluettelo 4 • 2020

Näköaloja
Kaikki muuttuu? Maija Kaukonen
Epämukavuusalueella, Eija Junttila
Biologinen diversiteetti ja perioperatiivinen prosessi, Janne Liisanantti
Vuosikokouskutsu, Eija Junttila, Aino Saranko
Operatiivisten päivien ohjelma

Tutkittua
Norria, nestettä vai gabapentinoideja? Timo Kaakinen
Riskinarvio ensihoidossa ja hoidontulokset – väestötutkimus Pohjois-Suomessa, Marko Hoikka

Nyt
Uutisia
Muutamia havaintoja anestesiatyöstä 42 vuoden ajalta, Timo Salomäki
In memoriam: professori Matti Salo 18.9.1938 – 22.9.2020
Sähköinen erikoislääkärikuulustelu 12.6.2020, Sinikka Rantala
Koulutuskalenteri, Anna Sepponen-Lavikko
Miten uuteen lääkärisopimukseen päädyttiin? Pirkka Pekkarinen
Päivystysjärjestelyistä HUS-alueella Meilahden sydänanestesiologit
Uuden työaikalain herättämiä ajatuksia, Finnanest toimituskunta


Artikkelit
Sytoreduktiivinen kirurgia ja HIPEK-hoito Suomessa, Mari Pohjola, Sinikka Rantala
Lasten hengitysteihin kohdistuvien tutkimusten ja toimenpiteiden anestesia, Krisztina Molnár, Sanna Lahtinen

Maailmalla
Lastenanestesiaa lahden toisella puolen, Mari Aallos-Ravenna, Inari Listo

Elämää
Ruhjeita, toistoja ja onnistumisen elämyksiä, Miikka Niittyvuopio
Keskussairaalasta yliopistosairaalaan, Juha Latva-Hirvelä
Taas on menty HUS edellä puuhun

Operatiivisten päivien abstraktit

Sirkku Ahlström, Paula Bergman, Ritva Jokela, Linda Ottensmann, Ari Ahola-Olli, Matti Pirinen, Klaus T Olkkola, Mari A Kaunisto, Eija Kalso. Ensimmäinen genomin laajuinen assosiaatiotutkimus (GWAS) rokuronin kulutuksesta osoittaa yhteyden geeniin SLCO1A2.

Mia Aitavaara-Anttila, Heini Pernu, Tuuli Rumpunen, Jani Similä, Janne Liisanantti, Timo Kaakinen, Lasse Raatiniemi. Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen viivästymiseen vaikuttavat tekijät ST-nousuinfarktissa – retrospektiivinen kohorttitutkimus Pohjois-Suomessa.

Iida Alamylläri, Matti Laitamäki, Mika Ukkonen, Eija Junttila. Päivystyksellisten palliatiivisten laparotomioiden tulokset
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Johannes Björkman, Lasse Raatiniemi, Piritta Setälä, Jouni Nurmi. Sokki-indeksi ennustetekijänä 30-päivän kuolleisuuteen
kriittisesti sairailla ensihoidon kohtaamilla potilailla.

Johannes Björkman, Päivi Laukkanen-Nevala, Anna Olkinuora, Ilkka Pulkkinen, Jouni Nurmi. Ensihoitolääkäri- ja lääkintähelikopterin kohtaamien potilaiden lyhyt- ja pitkäaikaisennuste.

Lauri Elonheimo, Harry Ljungqvist, Heini Harve-Rytsälä, Helena Jäntti, Jouni Nurmi. Lapsipotilaiden intubaatiot
lääkärihelikopteritoiminnassa.

Katriina Lanning, Tiina Erkinaro, Merja Vakkala, Janne Liisanantti, Pasi Ohtonen, Timo Kaakinen. Keskuslaskimoveren
ja sekoittuneen laskimoveren saturaatioarvojen vertailu sydänleikkauspotilailla.

Emma Lappalainen, Hannu Kokki, Mika Venojärvi, Merja Kokki. Tramadoli-parasetamoli yhdistelmävalmisteen ja
varhaisen sairaalassa otetun askelmäärän vaikutus rankaleikkauksesta toipumiseen: satunnaistettu, kontrolloitu,
kaksoissokkoutettu koe.

Pasi Lehto, Merja Vakkala, Janne Liisanantti, Pasi Ohtonen, Timo Kaakinen. Verityhjiön vaikutus nilkkamurtumaleikkauksen
jälkeiseen opioidin kulutukseen – retrospektiivinen kohorttitutkimus

Harry Ljungqvist, Jouni Nurmi. Epäonnistuneet ensimmäiset intubaatioyritykset käytettäessä C-MAC-videolaryngoskooppia
ja Frova-viejää ensihoidon anestesiaintubaatioissa.

Terhi J. Lohela, Satu Poikola, Mikko Neuvonen, Mikko Niemi, Janne T. Backman, Klaus T. Olkkola, Tuomas O.
Lilius. Rifampisiini vähentää oraalisen ja suonensisäisen hydromorfonin plasmapitoisuuksia.

Jaakko Långsjö, Sofia Jordan, Eerika Koskinen, Heini Huhtala, Tuomo Thesleff, Sari Karlsson, Antti Ronkainen.
Selkäydinvammapotilaiden toipuminen ja verenpaineen tukihoito tehohoidon aikana.

Otto Makkonen, Marja Silvasti-Lundell, Teemu Luostarinen, Marja-Tellervo Mäkinen, Eero Pesonen. Zero-heat-flux-menetelmällä ei-kajoavasti mitattu kaulavaltimon lämpötila kehon ydinlämmön arvioimisessa.

Era D. Mikkonen, Markus B. Skrifvars, Matti Reinikainen, Stepani Bendel, Ruut Laitio, Sanna Hoppu, Tero Ala-Kokko,
Atte Karppinen, Rahul Raj. Posttraumaattinen epilepsia teho-osastolla hoidetuilla pediatrisilla aivovammapotilailla.

Era D. Mikkonen, Markus B. Skrifvars, Matti Reinikainen, Stepani Bendel, Ruut Laitio, Sanna Hoppu, Tero Ala-Kokko,
Atte Karppinen, Rahul Raj. Teho-osastolla hoidettujen pediatristen aivovammapotilaiden ensimmäisen vuoden
kokonaiskustannukset.

Jouni Nurmi, Päivi Laukkanen-Nevala, Hetti Kirves, Lasse Raatiniemi, Tuukka Toivonen, Anna Olkinuora. Aivojen
happeutuminen ensihoidossa toteutetun anestesian aikana – havainnoiva pilottitutkimus.

Laura Pietiläinen, Minna Bäcklund, Johanna Hästbacka, Matti Reinikainen. Vanhusten tehohoito Suomessa – hyvin
iäkkäiden potilaiden selviytyminen.

Jussi Pirneskoski, Mitja Lääperi, Markku Kuisma, Klaus T Olkkola, Jouni Nurmi. NEWS-pisteytyksen kyky ennustaa
yhden ja seitsemän vuorokauden kuolleisuutta heikkenee vanhoilla ensihoitopotilailla.

Anssi Pölkki, Pirkka Pekkarinen, Matti Reinikainen. SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) -pisteytysjärjestelmän
komponenttien yhteys tehohoitopotilaiden sairaalakuolleisuuteen.

Essi Raatikainen, Annukka Vahtera, Eija Junttila, Anne Kuitunen, Heini Huhtala, Antti Ronkainen, Liisa Pyysalo,
Heikki Kiiski. Myöhäisen aivoiskemian yhteys neurologiseen selviytymiseen aneurysmaattisen lukinkalvonalaisen
verenvuodon jälkeen.

Raisa Rentola, Markus Skrifvars, Erkki Heinonen,Tom Häggblom, Johanna Hästbacka. Valtimoveren hiilidioksidiosapaineen
ennustaminen uudella kaavalla pohjautuen loppuhengityksen kaasuosapaineisiin – Retrospektiivinen tutkimus elvytetyillä ja mekaanisesti ventiloiduilla potilailla.

Niilo Ryti, Jouni Nurmi, Ari Salo, Harri Antikainen, Markku Kuisma, Jouni Jaakkola. Kylmän sään ja sydänpysähdyksen
riskin välinen yhteys Helsingissä eri vuodenaikoina.

Anssi Saviluoto, Päivi Laukkanen-Nevala, Lasse Raatiniemi, Helena Jäntti, Jouni Nurmi. Lääkäreiden kokemuksen
kertyminen ja toimintatapaerot lääkärihelikopterissa.

Joonas Tirkkonen, Markus B Skrifvars, Michael JA Parr, Tero Tamminen, Anders Aneman. Sydänpysähdys MET-sairaalassa
– kansainvälinen monikeskustutkimus.

Sanna Törnblom, Renske Wiersema, John R. Prowle, Mikko Haapio, Ville Pettilä, Suvi T. Vaara. Nestetasapainoon
suhteutettu kreatiniini akuutin munuaisvaurion diagnosoinnissa.

Suvi T. Vaara, Marlies Ostermann, Laurent Bitker, Antoine Schneider, Elettra Poli, Eric Hoste, Michael Joannidis,
Alexander Zarbock, Frank van Haren, John Prowle, Tuomas Selander, Minna Bäcklund, Ville Pettilä, Rinaldo Bellomo.
Rajoitettu nestehoito tavanomaiseen nestehoitoon verrattuna akuutissa munuaisvauriossa - REVERSE-AKI
satunnaistettu, kontrolloitu pilottitutkimus (NCT03251131).

Lauri Wihersaari, Nicholas J. Ashton, Matti Reinikainen, Pekka Jakkula, Ville Pettilä, Johanna Hästbacka, Marjaana
Tiainen, Pekka Loisa, Hans Friberg, Tobias Cronberg, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg, Markus B Skrifvars. Neurofilamentin
kevytketju (NfL) sydänpysähdyksen jälkeisen ennusteen arvioinnissa

Susanne Ångerman, Hetti Kirves, Jouni Nurmi. Vammautumattomien potilaiden verensiirrot ensihoidossa

 

 

Sisällysluettelo 3 • 2020

Teema:Hyvinvointi

Näköaloja
Hyvinvointia koronan keskellä, Maija Kaukonen
Minä en tiedä, Eija Junttila
Lagom, Teijo Saari

Nyt
Uutisia
Haastattelu: Olli Kirvelä, Vesa Kontinen
Haastattelu: Niilo Ryti, Maija Kaukonen
Koronakuvia Suomesta, Finnanest toimituskunta
Koulutuskalenteri, Anna Sepponen-Lavikko

Artikkelit

Autismikirjon potilaiden anestesia, Jesse Berg, Ulla Ahlmén-Laiho, Teijo Saari

Tutkittua
Anestesiologista näkökulmaa koronaan, Miretta Tommila
Deksmedetomidiinista on moneksi, Panu Uusalo
Perimän vaikutus akuutin munuaisvaurion synnyssä, Laura M. Vilander

Teema: Hyvinvointi
Anestesiologia ja tehohoito – kolme tähteä koulutuspaikkakyselyssä. Mitä se tarkoittaa? Sara Kaartinen
Työnohjaus – kysymisen taitoa, Pia Puolakka
Anestesialääkäreiden uni, Timo Partonen
Kipuklinikan psykologit tarjoavat tukea työkavereille, Reetta Sipilä
Hyvä johtaminen työhyvinvoinnin ja asiakastyytyväisyyden perustana. Vesa Helkkula

Maailmalla
Fibromyalgiaa ja muskuloskeletaalisten kipujen hallintaa, Pirjo Lindfors-Labato
Tehohoitolääketiedettä Down Under, Tarja Salonen
Sydney, Sun, Surfing – Tehohoitotutkimusta parhaimmillaan, Joonas Tirkkonen

Elämää
Yhä ylemmäs, Aino Saranko
Erikoistuvan työhyvinvointiutopia, Jouko Nurkkala
Munkkikahvit ja työhyvinvointi, Matti Reinikainen, Stepani Bendel
Kahden palkkakerroksen sairaalaväkeä

 

Sisällysluettelo 2 • 2020

Teema: Elinsiirrot

Näköaloja
Yhden kortin varassa, Maija Kaukonen
Varauduimmeko riittävästi? Eija Junttila
Mediä, digiä ja ydinainesta, Matti Reinikainen

Nyt
Uutisia
Proffan haastattelu: Janne Liisanantti, Sinikka Rantala
Proffan haastattelu: Matti Reinikainen, Hannaleena Karjalainen
Kuulustelussa, Sinikka Rantala
Koulutuskalenteri, Anna Sepponen-Lavikko

Artikkelit
Epiduraaliset adjuvantit postoperatiivisen kivun hoidossa – mitä, miksi ja kenelle? Hannaleena Karjalainen
Meta-analyysin tulkinnan aakkoset, Ari Uusaro
Äkillisen lihasheikkouden syyn selvittely, Anne-Mari Kantanen, Matti Reinikainen

Tutkittua
Annanko traneksaamihappoa aivovammapotilaalle ja miten varmistan elvytettävän potilaan ilmatien? Sanna Hartikainen, Sami Collin
Pregabaliini ei vähennä välitöntä selkäleikkauksen jälkeistä kipua lapsilla, Linda Helenius

Teema: Elinsiirrot
Uusi syntymäpäivä, Maija Kaukonen
Mitä uutta elinsiirtorintamalla? Marko Lempinen, Kaisa Ahopelto, Ville Sallinen
Kuka sopii elinluovuttajaksi? Anna-Maria Koivusalo
Elinluovuttajan hoito – kliinikon vinkkejä, Teemu Luostarinen
Munuaisensiirto elävältä luovuttajalta, Ilkka Helanterä, Kaisa Ahopelto, Marko Lempinen
Vatsan alueen elinsiirroista, Arno Nordin
Aikuisten sydän- ja keuhkonsiirrot Suomessa 2000-luvulla, Christoffer Stark, Jan Kiss, Karl Lemström
Elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan valvonta ja tarkastukset, Anne Vaskunlahti
HYKS silmäpankki, Maarit Herttua, Kari Krootila

Maailmalla

Mestarin opissa – uä-koulutusta keväisessä Barcelonassa, Anna Ukkonen
”Matkakertomus” Turusta Vierumäelle, Janne Keränen

Elämää
Pieniä, hyödyttömiä metallitöitä Vesa Kontinen
Tarina erikoisalanvaihtajasta, Juuso Oravainen
Peto on irti leikkurissa

 

Sisällysluettelo 1 • 2020

Näköaloja
Menestyksen avaimet, Maija Kaukonen
Iliman meitä misthän ei taija tulla mithän, Eija Junttila
Pitäisikö valtakunnallisesta erikoislääkärikuulustelusta luopua vai pitäisikö sitä kehittää? Klaus Olkkola

Nyt
Koulutuskalenteri, Anna Sepponen-Lavikko
Innolla uuteen haasteeseen, Laura Ylikauma
Anestesialääkärin arki antaa hyvät eväät myös eduskuntatyöhön, Riikka Lehtisalo

Artikkelit

Verensokerihäiriöt leikkausten yhteydessä – anestesialääkäri paljon vartijana, Marianne Ylikoski
Huumeskene Suomessa, Maria Kaista
Kokoveren uusi tuleminen? Minna Ilmakunnas, Jouni Ahonen
Elintoimintojen valvonta vuodeosastolla, Eero Pesonen
Eläinten anestesia, Vuokko Pekkola, Kati Salla

Tutkittua

Leikkauspotilaan akuutti munuaisvaurio, Minna Ilmakunnas
Suomalaisten lääkäreiden suhde joukkotiedotusvälineisiin, Ulla Ahlmén-Laiho
Synnytyksen hoidon laatu ja saatavuus matalan ja keskitulotason maissa, Terhi Lohela
Päiväkirurgisen nielurisaleikkauksen jälkeinen kipu ja verenvuoto, Kaisa Tolska

Maailmalla
Regionaalianestesiaa espanjalaisittain – ESRAn kongressin kuulumiset, Tadeusz Musialowicz
ESICM LIVES 2019, Natasha Simonen

Elämää
Laskijan vapaus, Sami Savela
Me haluamme palautetta! Kari Heinonen
Anestesiologista runoutta, Kristiina Makkonen, Jarna Heikkinen, Jouko Nurkkala
Viimenen sana