Finnanest vuosikerta 2021

Sisällysluettelo 5 • 2021
Teema: Neuroanestesia

Näköaloja
Tieteen tekemisen hienoutta, Maija Kaukonen
Pandemian varjossa, Matti Reinikainen
Matkalla kotiin, Arvi Yli-Hankala

Nyt
Uutisia
Kuulustelussa, Sinikka Rantala
Koulutuskalenteri, Anna Sepponen-Lavikko

Artikkelit
Bariatrinen lean-kirurgia, Hatanpään sairaalassa, Juha Virman, Anu Välikoski
Tehohoidosta luopuminen, Marja Hynninen

Tutkittua
Leikkaussalista tehon kautta avaruuteen, Tapani Heikkilä, Sanna Rautanen, Petra Valtonen
Potilaan ennusteen arviointi ensihoidossa, Jussi Pirneskoski

Teema: Neuroanestesia
Mihin tarvitaan neuroanestesiologeja? Ann-Christine Lindroos
Aikuisen aivovammapotilaan neurotehohoito, Päivi Tanskanen
Aneurysmaattiseen lukinkalvonalaiseen verenvuotoon sairastuneen potilaan tehohoito, Terhi Lohela
Sydänkomplikaatiot neurotehohoidossa, Kadri Lillemäe
Elektiivisten kraniotomiapotilaiden ja transfenoidaalipotilaiden postoperatiivinen seuranta. Onko yön yli seuranta heräämössä tai teho-osastolla välttämätöntä? Riikka Takala
Blood Brain Barrier Disruption eli BBBD-hoito aivolymfooman hoidossa – anestesiologit osana moniammatillista hoitotiimiä,
Merja Vakkala, Elina Huttunen, Outi Kuittinen, Hanne Kuitunen, Juha-Matti Isokangas, Kari Palosaari, Eila Sonkajärvi


Maailmalla

Neuroanestesiaa ja Pariisin kevät Oulujoen varrelta, Elina Huttunen, Merja Vakkala
Akuuttitilanteiden harjoittelua kansallispuistossa, Lauri Husa

Elämää
Koulutusvelkaa kuromaan, Jari Pokka

Sisällysluettelo 4 • 2021

Näköaloja
Vihdoinkin! Maija Kaukonen
Rakkaudesta lajiin, Eija Junttila
Entä jos tekisimme toisin? Janne Liisanantti

Nyt
Kuulumisia Oulusta
Koulutuskalenteri, Anna Sepponen-Lavikko
Uutisia

Artikkelit

Patient Blood Management (PBM) – mikä on PBM-verkosto? Laura Ylikauma
Suomalaista anestesiologista toimintakäsikirjaa rakentamassa, Ulla Ahlmén-Laiho, Johanna Katomaa
Aikuisen yhden keuhkon ventilaatio – kuinka hoidan? Janne Moilanen

Tutkittua
Valikoituja tiedonmuruja, Timo Kaakinen, Mari Pohjola
Potilaskirjaukset ensihoitohelikoptereissa, Anssi Heino

Elämä
Taito tehdä kaunista, Risto Ahola
Erikoistumisen loppukilometrit muutosten tuulessa, Niko Laine

Operatiiviset päivät
Suomen anestesiologiyhdistys ry:n vuosikokouskutsu, Eija Junttila, Aino Saranko
Operatiiviset päivät ohjelma
Operatiivisten päivien abstraktit


Kim Blomqvist, Moritz Skogster, Mika Kurkela, Marko Rosenholm, Fredrik Ahlström, Mikko Airavaara, Janne Backman, Pekka Rauhala, Eija Kalso, Tuomas Lilius. Systeeminen hypertoninen suolaliuos lisää intratekaalisen morfiinin glymfaattista kuljetusta selkäytimeen ja parantaa morfiinin antinosiseptiivista vaikutusta

Jaana Humaloja, Marika Lähde, Nicholas J Ashton, Matti Reinikainen, Johanna Hästbacka, Pekka Jakkula, Hans Friberg, Tobias Cronberg, Ville Pettilä, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg, Markus B Skrifvars. GFAp ja Tau-proteiini sydänpysähdyksen jälkeisen ennusteen arvioinnissa

Junttola U, Lahtinen S, Liisanantti J, Vakkala M, Kaakinen T, Isokangas J-M. Pitkäaikaiskuolleisuus endovaskulaarisesti hoidetuilla aivoinfarktipotilailla

Salla Kattainen, Anna Lindahl, Tuula Vasankari, Miia Aro, Johanna Hästbacka. Toipuminen kriittisen COVID-19-taudin jälkeen: keuhkofunktiotutkimukset ja fyysinen suorituskyky 6 kk tehohoidon jälkeen

Jukka Kopra, Erik Litonius, Pirkka Pekkarinen, Juho Heinonen, Luca Fontanelli, Tomi Mäkiaho, Markus Skrifvars. Ei eroa verikaasuissa ja laktaatissa 30:2 elvytyksessä verrattuna jatkuvaan elvytykseen

Andrus Kõrgvee, Erik Veskimäe, Heini Huhtala, Heikki Koskinen, Eija Junttila, Maija Kalliomäki. Satunnaistettu tutkimus quadratus lumborum –puudutuksen tehosta radikaalin virtsarakon poiston jälkeisessä kivunhoidossa.


Terhi Lohela, Satu Poikola, Daniel Backmansson, Outi Lapatto-Reiniluoto, Jouko Laitila, Janne Backman, Klaus Olkkola, Tuomas Lilius. Suonensisäinen S-ketamiini hidastaa oraalisen morfiinin imeytymistä ja metaboliaa

Krisztina Molnár, Sanni Käkilehto, Petri Koivunen, Janne Liisanantti, Sanna Lahtinen. Kahden vuoden kuluttua mikrovaskulaarikielekeleikkauksesta raportoitu huono elämänlaatu liittyy pitkäaikaiskuolleisuuteen pään ja kaulan alueen syöpäpotilailla

Annika Nelskylä, Markus B Skrifvars, Susanne Ångermann, Jouni Nurmi. Valtimoveren happiosapaine ja aivojen happeutuminen elvytyksen aikana

Eliisa Nissilä, Marja Hynninen, Raili Suojaranta, Sebastian Dahlbacka, Johanna Hästbacka. Alkoholin riskikäytön assosiaatio sydänkirurgisen potilaan perioperatiivisiin komplikaatioihin, retrospektiivinen tutkimus.

Piia Peltoniemi, Pertti Pere, Harri Mustonen, Hanna Seppänen. Tavoiteohjatun nestehoidon hyödyt pankreatikoduodenektomiapotilailla

Laura Pietiläinen, Minna Bäcklund, Johanna Hästbacka, Tuomas Selander, Matti Reinikainen. Suomalaisten tehohoitopotilaiden selviytyminen ja hyvän toipumisen ennustaminen

Marko Rosenholm, Laura Klinger, Frida Lind-Holm Mogensen, Kristian Nygaard Mortensen, Malthe Skytte Nordentoft Nielsen, Natalie Hauglund, Maiken Nedergaard, Tuomas Lilius. Systeeminen hypertoninen suolaliuos tehostaa intratekaalisesti annostellun radioleimatun merkkiaineen pääsyä aivoihin jyrsijöiden SPECT/CT-kuvantamisessa

Sinikka Sälkiö, Tero Ala-Kokko, Salla Salin, Eija Vaskelainen, Kukka Nurmi, Tiina Hämäläinen, Tuija Uuosukainen, Anna- Maria Koivusalo. Miksi menetämme elinluovuttajia – Vainajatietojen auditointi

Joonas Tirkkonen, Eetu Loisa, Antti Kallonen, Sanna Hoppu. NEWS-pisteytys sekä hengityksen ja verenkierron osamuuttujat – etenevä 18 899 vuodeosastopotilaan kolmikeskuskohorttitutkimus

Heidi Vanhala, Eija Junttila, Anneli Kataja, Heini Huhtala, Teemu Luoto. Anemian ilmaantuvuus ja siihen yhteydessä olevat tekijät keskivaikean ja vaikean aivovamman saaneilla potilailla

Hanna Vlasov, Raili Suojaranta, Tatu Juvonen, Seppo Hiippala, Erika Wilkman, Liisa Petäjä, Peter Raivio, Ville Pettilä, Eero Pesonen. 4-prosenttisen albumiiniliuoksen ja Ringerin liuoksen vaikutus sydänleikkauspotilaan hemodynamiikkaan – satunnaistetun, kaksoissokean ALBICS-tutkimuksen jatkoanalyysi

Pauli Vuorinen, Joonas Kiili, Essi Alanko, Jyrki Ollikainen, Piritta Setälä, Sanna Hoppu. Aivoverenkierron valtasuonen tukoksen oireita on havaittavissa jo hätäpuhelun aikana.

Lauri Wihersaari, Matti Reinikainen, Roberto Furlan, Alessandra Mandelli, Jukka Vaahersalo, Jouni Kurola, Marjaana Tiainen, Ville Pettilä, Stepani Bendel, Tero Varpula, Roberto Latini, Giuseppe Ristagno, Markus Skrifvars. NfL ja NSE lopputuloksen ennustajina sydänpysähdyksen jälkeen.

Aleksandra Wlodarczyk- Abou Elseoud, Otto Mäkinen, Katri Hamunen, Maija-Liisa Kalliomäki, Annika Laukkanen, Minna Bäcklund, Anna-Maria Kuivalainen. Tehohoitopotilaan kipu ja sen vaihtelu tehohoidon aikana

Laura Ylikauma, Katriina Lanning, Pasi Ohtonen, Tiina Erkinaro, Merja Vakkala, Janne Liisanantti, Tatu Juvonen, Timo Kaakinen. Sydämen minuuttitilavuusmittareiden luotettavuus perfuusiossa suoritetun sydänleikkauksen yhteydessä.

Sisällysluettelo 3 • 2021

Teema: Ensihoito

Näköaloja
Mitä hyvää korona on tuonut? Maija Kaukonen
Yhden pöydän ympärillä, Eija Junttila
Languishing, Teijo Saari

Nyt
Laki määrää professorin opettamaan, Matti Reinikainen, Ari Uusaro
Vastine, Eija Junttila

Uutisia
Kuulustelussa, Sinikka Rantala
Koulutuskalenteri, Anna Sepponen-Lavikko

Teema: Ensihoito
Ensihoitolääkäriyden monet vaatimukset, Jussi Pirneskoski
Ensihoitolääketieteen yliopistollinen lisäkoulutusohjelma – kouluttajan näkökulma, Markku Kuisma
Ensihoitolääketieteen yliopistollinen lisäkoulutusohjelma – koulutettavan näkökulma, Hanna Vihonen
Ensihoitojärjestelmä Suomessa, Jussi Pirneskoski
Mitä ensihoitolääkärin tulisi poimia uusista ERC:n elvytyssuosituksista, Marko Hoikka, Jouni Kurola
Järjestelmä syntyi tarpeesta, Emma Klemettilä

Tutkittua
Vaikuttaako anestesia-aineen valinta hengityskonehoitoa saavien sepsispotilaiden tai kolorektaalisyövän ennusteeseen? Miretta Tommila, Ulla Ahlmén-laiho
Tehohoitopotilaan laskimotukoksia ehkäisevä hoito pienimolekyylisillä hepariineilla, Annukka Vahtera
Hengitysteiden hallinta suomalaisessa ensihoidossa, Sami Länkimäki

Elämää
Viimenen sana
 

 

Sisällysluettelo 2 • 2021

Teema: Palliatiivinen hoito

Näköaloja
Toivo, Maija Kaukonen
Tasa-arvo tapetilla, Eija Junttila
Tehohoidon osuus anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutuksessa, Ari Uusaro

Nyt
Koulutuskalenteri, Anna Sepponen-Lavikko
Kuulustelussa, Sinikka Rantala
Lääkärisopimuksen työaika- ja päivystysmuutoksesta, Laura Lindholm

Artikkelit
Monielinvauriota määrittelemässä – SOFA-pisteytys, Anssi Pölkki
Tutkimustuloksia Turusta – Imaging the twilight zone, Annalotta Scheinin, Oskari Kantonen
Neurofilamentin kevytketju – lupaava neurobiomarkkeri, Lauri Wihersaari

Teema: Palliatiivinen hoito
Kohti parempaa elämän loppuvaiheen hoitoa, Outi Hirvonen
Haastattelu: Palliatiivista lääketiedettä pohjoismaissa, Inari Listo
Palliatiivisten yksiköiden esittelyjä, Suvi Niemi
Palliatiivisen hoidon periaatteista, Eeva Rahko
Kun on palliatiivisen sedaation aika, Liisa Holma
Elämän loppuvaiheen hoito Espoon kotisairaalassa, Susanna Rapo-Pylkkö, Tiina Tasmuth, Juho Murtomäki, Johanna Wennervirta
Lasten palliatiivinen hoito, Helena Olkinuora
HUS lasten kotisairaalan erityispiirteitä, Kristiina Luopajärvi


Tutkittua
Novichok-myrkytys ja muuta mielenkiintoista, Sanna Hartikainen, Sami Collin
Perioperatiivinen sydänlihasiskemia on luultua yleisempää yli 50-vuotiailla, ei-sydänkirurgisilla leikkauspotilailla, Aino Ollila
Ensihoitolääkärin vaikuttavuus ensihoidossa, Toni Pakkanen
Tromboelastografia leikkauspotilaan hyperkoagulaation diagnostiikassa, Mari Pohjola

Elämää
Hetkiä, Marjo Ajosenpää
Viisaita sanoja, Anna Ukkonen

 

Sisällysluettelo 1 • 2021

Teema: Vanhus potilaana

Näköaloja
Viiden tähden tähden, Maija Kaukonen
Kiikarit kohti eurooppaa, Eija Junttila
Erikoislääkärikuulustelun uudistajat laittomuuksien tiellä, Klaus Olkkola

Nyt
Kliininen ja kattava teos, Laura Ylikauma
Koulutuskalenteri, Anna Sepponen-Lavikko

Artikkelit
Tehohoitopotilaan kivunhoito, Anna-Maria Kuivalainen
Uusien kipulääkkeiden kehitys on haastavaa, Pekka Rauhala, Tuomas Lilius, Eija Kalso
Lääkkeiden ympäristövaikutukset, Outi Lapatto-Reiniluoto, Tiina Sikanen
Thoraxvammapotilas anestesiologin näkökulmasta, Mihkel Meinberg, Markus Mänttäri
Sub-anesteettinen ketamiini polviproteesipotilaan akuutin kivun hoidossa, Johannes Förster
Tarvitseeko anestesialääkäri laatujärjestelmää? Johanna Sarvela

Teema: Vanhus potilaana
Haurauden merkitys vanhusten tehohoidossa, Laura Pietiläinen
Leikkausriskin kasaantumisesta leikkausriskin hallintaan – onko se mahdollista? Ulla-Maija Ruohoaho
Ikääntymiseen liittyvät erityispiirteet tulee huomoida leikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa, Maiju Marttinen
Ketä hoidetaan kun tehohoitopaikat loppuvat? Mika Valtonen

Tutkittua
Mitä uutta verensiirtolääketieteessä? Minna Ilmakunnas
Hiilidioksidin, hapen ja verenpaineen merkitys äkillisen sydänpysähdyksen ja elvytyksen jälkeen, Pekka Jakkula
Sedaatio endoskooppisessa retrogradisessa kolangiopankreatikografiassa, Jarno Jokelainen
Voiko luuydinyhteyden kautta ottaa vierinäytteitä? Milla Jousi
Uutta leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa, Hanna von Plato

Maailmalla
Leanin mukainen johtamisjärjestelmä terveydenhuollossa, Elina Reponen

Elämää
Mäntykukkia, kangasvuokkoja ja käärmeenkieliä, Miia Kokkonen
Pitäisikö koulutuksessa olla muutakin kuin medisiinaa? Kari Heinonen
Yhtäkkiä olimme tärkeitä